OM OSS

Bærekraftssenteret har siden 2013 jobbet med å utvikle en modell for bærekraftige bokonsepter basert på FNs 17 bærekraftsmål (SDG).  I 2019 ble vi nominert til Bærum kommunes Klima - og miljøpris for arbeidet. Vi har tillatelse fra FN til å videreselge bærekraftspinen i Norge.